mercredi

...PIC NIC (Arrabal)... comic... Jaime ASENSI..LIBROS DEL INNOMBRABLE
Presentación du PIC NICde Fernando Arrabal
adaptación a cómic de Jaime Asensien la biblioteca de Brión.***
adaptación a cómic de Jaime Asensi
presentación
na Biblioteca de Brión
Adaptación a cómic doPICNIC de FERNANDO ARRABAL
Coa presencia de X. H. Rivadulla Corcóne o autor Jaime Asensi